walkingbass

walkingbass

Det måste gå

Ge mig ett skäl...Posted by Bo Hellgren Aug 20, 2010 00:35:03
Höstens första lektion, direkt, nästan, efter en föreläsning om den nya skollagen, och jag presenterar planering, uppgifter och sprider häften med exempeltexter för årets första skrivuppgift, och nästa gång jag andas om att livet som lärare kräver sin man eller kvinna, skall jag påminna mig själv om att det nog kan ha sina sidor att vara elev också. I skolans besynnerliga värld tycks det finnas ett inre och yttre tryck som vi likt Nora i dockhemmet måste ventilera.Uno Svenningssons sätt att forma vokalerna i orden borde fridlysas; när han med sin gnosjöska diftong sjunger 'slutar' i sångens första fras, tindrar mina öron och jag blir upprymt varm i bröstkorgen.